Generelle betingelser

Udlejers politik med hensyn til opbevaring og behandling af personoplysninger

Generelt
Personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. CPR-nummer m.v. opbevares til administrationsformål i forbindelse med Charlottehaven Boligers drift og varetagelse af igangværende lejemål, samt med det formål at kunne behandle indkomne ansøgninger om tildeling af beboelseslejligheder i ejendommen. Der indsamles ikke flere oplysninger end nødvendigt, og oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Personoplysninger
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt og slettes, når de ikke længere bruges. Dette sker såvel elektronisk i IT-systemet, som fysisk ved markulering af ophørte lejekontrakter, e-mails og øvrige korrespondance m.v.

Med sin opskrivning på ventelisten indvilger ansøgeren samtidigt i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Ønsker ansøgeren evt. senere at blive fjernet fra ventelisten eller få slettet bestemte personoplysninger, kan dette ske pr. mail til info@hsejendom.dk med oplysninger om, hvilke personoplysninger, der ønskes slettet, hvorefter ansøgeren vil modtage bekræftelse på sletning af oplysningerne.

Personoplysninger opbevares i virksomhedens IT-system og i aflåste kontorlokaler, kun med adgang for kontorpersonale. Udenforstående vil ikke få adgang til netværket ved sammenkobling af netværk, og evt. datatrafik mellem forskellige systemer vil være krypterede.

Indsigt og klager
Der er mulighed for at klage til Datatilsynet, såfremt den registrerede mener, at vedkommendes personoplysninger behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Samarbejdspartnere har erklæret, at ville efterleve databeskyttelsesforordningen og ikke videregive personoplysninger til tredieparter.